UBND tỉnh làm việc với huyện Hướng Hóa về tình hình KT-XH tại địa phương

Thứ tư - 15/04/2015 15:14

(Web Quảng Trị) Ngày 9/4/2015, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Hướng Hóa để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, kế hoạch năm 2015; nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và một số kiến nghị, đề xuất của huyện. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hướng Hóa tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, huy động tốt các nguồn lực đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, công tác đảm bảo an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 6%, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế (giá cố định 2010): 5.160 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 557 tỷ đồng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,94%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18,7 triệu đồng/người/năm... Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, giá trị sản xuất đạt 646 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN duy trì ổn định đạt 1.471 tỷ đồng, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 2.691 tỷ đồng...
Về định hướng phát triển KT-XH từ năm 2015-2020 là huy động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu qua tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng nền kinh tế và tiếp tục phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu: Thương mại- dịch vụ, Công nghiệp- xây dựng và Nông-lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7-8%; tổng giá trị sản xuất nền kinh tế đến năm 2020 đạt 8.000-8.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 29-31 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực từ cây có hạt đạt 13.000 tấn. Tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng KHCN vào sản xuất; phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Rà soát chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lâm nghiệp, nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Duy trì ổn định 500 ha cây công nghiệp ngắn ngày; 5000 ha cà phê; khôi phục, phát triển 220 ha hồ tiêu; phát triển, mở rộng 2700 ha cây ăn quả; ổn định diện tích 920 ha cao su; phấn đấu trồng mới 600-800 ha cây mắc-ca. Phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững với quy mô công nghiệp, bán công nghiệp, trang trại, gia trại gắn với vườn rừng, vườn đồi. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng về công nghiệp -xây dựng hàng năm đạt 6-7%. Thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, phấn đấu đưa giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 3.890 tỷ đồng, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9-10%. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của huyện. Phát huy thế mạnh và khai thác Hành lang kinh tế Đông-Tây...
Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra huyện Hướng Hóa kiến nghị với tỉnh một số nội dung cơ bản: Cần có chính sách hỗ trợ giống, phân bón cho việc tái canh 2000 ha cây cà phê, bình quân mỗi năm phục hồi khoảng 200-300 ha. Nhiều công trình thủy lợi và hồ chứa trên địa bàn đã xuống cấp nên cần có kinh phí để duy tu, sửa chữa. Đề nghị tỉnh bố trí vốn để thanh toán khối