THONG BAO TIẾP XÚC CỬ TRI

TB TXCT NGAY 10/12/2019

Giấy mời họp HĐND xã (ngày 12/01/2019)

Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI vào lúc 8 giờ ngày 12/01/2019

Thông báo về việc website chạy thử nghiệm

Hiện nay, website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, trong quá trình chạy thử nghiệm thông tin chưa được chính thống, mong nhận được sự đóng góp ý kiến mọi người để website hoàn thiện tốt hơn.

Thông báo
GIấy mời